Οι βρετανικές ραδιουργίες στο Κυπριακό συνεχίζονται αμείωτες, πόσο μάλλον όταν βρίσκουν «ευήκοα ώτα» σε αρχηγούς πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο.

Στον αντίποδα, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που αξιώνει την αναγκαιότητα να αποχωρήσουν οι Βρετανικές Βάσεις από την Κύπρο, καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Κάλλιστα μέρος των εγκαταστάσεων των βάσεων μπορεί να παραχωρηθεί για σκοπούς στρατιωτικής συμμαχίας (και όχι αποικιοκρατίας) στην Γαλλία, προεκτείνοντας την πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Η ανοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις βρετανικές μεθοδεύσεις, πρέπει να τελειώσει.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου