Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζει με βδελυγμία και αποτροπιασμό τις ενέργειες τόσο του Χαράλαμπου (Τσάρλς) Έλληνα, όσο και του Νίκου Περιστιάνη, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις σε παράνομα πανεπιστήμια των κατεχομένων!

Ενέργειες σαν αυτές, που αναγνωρίζουν τους θεσμούς των κατακτητών, ενθαρρύνουν την Τουρκία να αυξήσει τις απαιτήσεις της και να κλιμακώσει τις προκλητικές της επιδιώξεις.

Το Κίνημά μας καλεί την Κυβέρνηση να απαντήσει δημόσια τι προτίθεται να πράξει για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που πλήττει καίρια τα συμφέροντα της Κυπριακή Δημοκρατίας, πόσο μάλλον την στιγμή που ο ένας εκ των δύο αποτέλεσε σύμβουλος της και επικεφαλής του ενεργειακού της προγράμματος.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)