Το δημογραφικό πρόβλημα συζητήθηκε για ακόμη μία φορά στην Υποεπιτροπή της Επιτροπής Εργασίας για τη μελέτη  του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισής του. Τα μέλη της υποεπιτροπής ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών για την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής για το 2016-2017.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπροσώπων της κυβέρνησης, η παρουσίαση των δράσεων των αρμόδιων τμημάτων έδειξε ακόμη μία φορά την προχειρότητα και την αδιαφορία αυτής της κυβέρνησης για την πραγματική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Η Κύπρος παραμένει ουραγός στις δομές κοινωνικής πρόνοιας ενώ υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της στήριξης της οικογένειας και της μητρότητας. Τα μέτρα και οι ενέργειες που αναπτύχθηκαν για την περίοδο 2016-2017 κρίνονται, το λιγότερο, ως αναποτελεσματικά, αφού απέχουν παρασάγγας από το πλαίσιο δράσεων που απαιτούν οι περιστάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Κύπρος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας, με τον δείκτη ανανέωσης του πληθυσμού να μην ξεπερνά το 1,37 (για το 2016) την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,6, ενώ για την αντικατάσταση του πληθυσμού απαιτείται τουλάχιστον το 2,1.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης επαναδιατύπωσε τις θέσεις του ΕΛΑΜ για την ανάγκη επίλυσης του δημογραφικού, όπως αυτές κατατέθηκαν γραπτώς στην επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016.

Ακολουθεί το έγγραφο των θέσεων του ΕΛΑΜ με ημερομηνία κατάθεσης 29 Νοεμβρίου 2016