Μετά από πιέσεις αρκετών μηνών, που σε μεγάλο βαθμό προήλθαν από την Παράταξή μας, άρχισε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση για διάφορες προτάσεις που αφορούν την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των εκποιήσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, όπου δεν υφίσταται η αναστολή των εκποιήσεων, είμαστε μάρτυρες μίας απαράδεκτης κατάστασης από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων.

Από τη μεριά μας, ως ΕΛΑΜ, καταθέσαμε τις δικές μας θέσεις και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και τις προτάσεις νόμου άλλων κομμάτων αλλά και της ίδιας της Κυβέρνησης για να καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες είτε ανήκουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων, είτε λόγω των συνθηκών οδηγούνται προς εκεί.

Η τοποθέτηση της Κυβέρνησης ήταν αρνητική απέναντι σε όλες τις προτάσεις εκτός από μία που προέρχεται από τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ και είναι τυπικής σημασίας. Η κίνηση αυτή του Υπουργείου αδειάζει και τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στην Κυβέρνηση αποδεικνύοντας πλήρη ασυνεννοησία και διάσταση απόψεων.

Οι δικές μας προτάσεις που κατατέθηκαν και θα συζητηθούν πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες είναι οι παρακάτω. Να σημειώσουμε ότι έχουμε καταθέσει και άλλες προτάσεις για τις οποίες ασκούνται πιέσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι όλες νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορούν να προέλθουν από τη Βουλή αλλά χρειάζεται κυρίως πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση:

 Α) Δεσμευτικότητα αποφάσεων Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2021 στις 943 περιπτώσεις που εκδόθηκε απόφαση υπέρ του καταναλωτή μόλις οι 284 έγιναν αποδεκτές από τις Χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Αυτό θα επεκτείνει την αποτελεσματικότητα των εξώδικων διευθετήσεων κάτι που θα οδηγήσει και στην αποφόρτιση των δικαστηρίων. Άλλωστε η κρίση θα γίνεται και πάλι από κατάλληλο και καταρτισμένο πρόσωπο στη βάση συγκεκριμένης νομοθεσίας, άρα η μη δεσμευτικότητα της απόφασης σπάνια οδηγεί σε διαφορετική απόφαση από αυτήν που εξέδωσε ο Επίτροπος/Διαιτητής.

 Β) Δικαίωμα Δανειολήπτη για προσφυγή στη Δικαιοσύνη μετά την λήψη Ειδοποίησης

Σκοπός της είναι και μετά την λήψη ειδοποίησης και όχι μόνο πριν από αυτή ο οφειλέτης να δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο ώστε να αμφισβητήσει το ποσό της οφειλής ή τη νομιμότητα της Σύμβασης. Και αυτό γιατί πολλοί δανειολήπτες στην προσπάθειά τους για αναδιάρθρωση δεν προχωρούν σε αυτό τους το δικαίωμα αφού θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν αγνές προθέσεις εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μέχρι βεβαίως να λάβουν ειδοποίηση εν μέσω διαπραγματεύσεων και αντιληφθούν ότι πρόκειται για αρπακτικά γεράκια.

 Γ) Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε για στεγαστικό δάνειο να εκπίπτει του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της οικογένειας το ποσό των τόκων το οποίο δεν ξεπερνά τις €5.000 στη βάση κριτηρίων.

Είναι μία πρόταση η οποία θα επιβραβεύσει τους καλοπληρωτές, θα βοηθήσει την προσπάθειά τους εν μέσω δραματικής αύξησης των επιτοκίων να παραμείνουν σταθεροί στις δόσεις του και θα βοηθήσει σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων.

Επίσης θα ενισχύσει την αντίληψη, ότι η κύρια κατοικία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι απλά ένα εμπορικό προϊόν.

Δ) Σκοπός της είναι η απαίτησης πρόσθετων εξασφαλίσεων από τον δανειολήπτη, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου. Δεν γίνεται για παράδειγμα να έχω δάνειο 100 χιλιάδες να υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου και να ζητούν επιπλέον εξασφαλίσεις ή ακόμα και εγγυητές.

Σωτήρης Ιωάννου

Βουλευτής ΕΛΑΜ Λάρνακας