Με το να κρύβει η Κυβέρνηση τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να υποχωρεί συνεχώς στις αξιώσεις της τουρκικής πλευράς, δεν αποτελεί έξυπνη, συναινετική πολιτική, αλλά αντιθέτως εκλαμβάνεται ως αδυναμία και ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω αξιώσεις, εκ μέρους της Άγκυρας και του κατοχικού εκτρώματος.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δηλώνει ότι η αποδοχή δημιουργίας δικοινοτικών επιτροπών για διάφορα θέματα, δημιουργία δικοινοτικών επιτροπών για τις περιουσίες στο Βαρώσι, καθώς και τυχόν αποδοχή δημιουργίας δικοινοτικής επιτροπής για το «Φυσικό Αέριο», αποτελεί τον προάγγελο της νομιμοποιημένης διχοτόμησης.

Ταυτόχρονα, τονίζει την αναγκαιότητα για χάραξη νέας Εθνικής Στρατηγικής με στόχο επίτευξη μίας βιώσιμης, λειτουργικής και δημοκρατικής λύσης, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου και αδιαίρετου κράτους, που θα οδηγεί στην πραγματική απελευθέρωση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)