Η απαίτηση των κατακτητών αναφορικά με ισότιμη μεταχείριση από τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος θα έβλεπε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και η επιδίωξη της κ. Λουτ για νέα πενταμερή διάσκεψη, καθιστά πλέον ξεκάθαρο ότι η παντελώς εσφαλμένη πολιτική του κατευνασμού έχει υποβαθμίσει το Κυπριακό σε μια εσωτερική διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) με έμφαση τονίζει την αναγκαιότητα να χαραχθεί Εθνική Στρατηγική, βάση της οποίας θα είναι η επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου