Όπως είχαμε προβλέψει από χθες, η τριμερής «άτυπη» συνάντηση, δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είχαμε τονίσει ότι θα πραγματοποιηθεί χωρίς προσδοκίες και θα έδινε την ευκαιρία στον ηγέτη της κατοχής, σαν ισότιμος, να θέσει τις παράλογες του αξιώσεις και απαιτήσεις, χωρίς να τεθεί ενώπιον των ευθυνών του, γεγονός που έχει επαληθευτεί.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δηλώνει ότι δεν συμβιβάζεται με την εισβολή του ’74, την εισβολή στην περίκλειστη Αμμόχωστο και την εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, γι’ αυτό τονίζει την αναγκαιότητα το Κυπριακό να τοποθετηθεί στην ορθή του διεθνή διάσταση.

Οι τριμερείς ή οι πενταμερείς διασκέψεις δεν υποβοηθούν στην επίλυση, τουναντίον· γι’ αυτό επιβάλλεται να οδηγήσουμε το Κυπριακό σε διεθνή διάσκεψη, όπως ορίζουν σχετικά ψηφίσματα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου