Χαιρετίζουμε σαν Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) το χειρισμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.) όσο αφορά την μη προβολή των διαφημίσεων των Τουρκικών Αερογραμμών κατά την μετάδοση  του EURO 2016, του οποίου είναι μέγα χορηγός.

Σε ανάλογες πράξεις θα πρέπει να προβούν όλα τα ΜΜΕ, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, σε ανάλογες περιπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση του λαϊκού εθνικού αισθήματος.

Δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας τα όσα δεινά προκάλεσε η Τουρκία στο νησί μας και ότι μέχρι σήμερα συνεχίζει να εμμένει στην προκλητική της θέση στο Κυπριακό, καταπατώντας όλα τα δικαιώματα του λαού μας, την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα, με την χρήση στρατού κατοχής.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)