Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) στον Άλφα με θέμα τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στό ίδιο πάνελ με τον Ευθύμιο Δίπλαρο, του ΔΗΣΥ.