Ο πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) στο ΡΙΚ για την διαρροή πληροφοριών.