Τηλεοπτική παρουσία από τον πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Χρίστου Χρίστου, στο κεντρικό Δελτίο του Έξτρα.