Το ζήτημα της κατώτατης σύνταξης, όπως εκφράζεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Χαμηλοσυνταξιούχων Κύπρου, έχει απασχολήσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), για τον λόγο αυτό έχει καταθέσει σχετική εισήγηση, εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, πέραν από την πρόταση για οριοθέτηση κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, να υιοθετηθεί και κατώτατο όριο σύνταξης.

Είναι καθήκον της Πολιτείας να διασφαλίσει για όλους τους πολίτες της, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή, παρέχοντας ικανοποιητικούς μισθούς και συντάξεις, βάσει των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών.

Απαιτούμε όπως, προχωρήσουν άμεσα για εξέταση οι προτάσεις που έχει καταθέσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) οι οποίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστούμε να τύχουν στήριξης από την Κυβέρνηση καθώς και από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)