Τα σκάνδαλα φαίνεται πως δεν έχουν τελειωμό στο Δήμο Λάρνακας. Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη κατοχή μας το 2014 ο Δήμος Λάρνακας ανέλαβε να πληρώσει το δάνειο του Περιφερειακού Θεάτρου Σκάλα ύψους περίπου μισού εκατομμυρίου με αντάλλαγμα το Θέατρο Σκάλα να περιέλθει στα χέρια του Δήμου.

Τέλη του περασμένου έτους όμως ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του στο Δήμο Λάρνακας χαρακτηρίζει έκνομη την πιο πάνω πράξη αφού δεν ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες δηλαδή η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την περασμένη εβδομάδα απέστειλα επιστολή με τις εξής ερωτήσεις:

Ποιός ευθύνεται και ποιανού απόφαση ήταν η κάλυψη του δανείου του Θεάτρου Σκάλα χωρίς να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη οδός;
Για ποιο λόγο εφ’ όσον η ιδιοκτησία του κτιρίου πέρασε στον Δήμο δεν υπήρξε εκμετάλλευσή του προς όφελος του Δήμου ή δεν προκηρύχθηκαν προσφορές για την ανάληψη της εκμετάλλευσης από ιδιώτη;

Πέραν όμως από τις πιο πάνω απαντήσεις, κάποια γεγονότα βοούν από μόνα τους ως προς την όλη υπόθεση που μας κάνει να αμφιβάλλουμε ως προς τις προθέσεις των ανθρώπων που σύναψαν την εν λόγω συμφωνία. Προς το παρόν θα θέσουμε κάποια ερωτήματα προς προβληματισμό και αναζήτησης απαντήσεων.

Ισχύει ότι δεν υπάρχει καμία υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ Δήμου Λάρνακας και Θεάτρου Σκάλα για την πιο πάνω υπόθεση;
Ισχύει ότι ο Δήμος Λάρνακας πλήρωνε κανονικά το Δάνειο χωρίς να έχει έστω και ένα ευρώ έσοδο;
Ισχύει ότι υπάρχει προσχέδιο συμβολαίου με το Δήμο να ενοικιάζει το Περιφερειακό Θέατρο Σκάλα σε εξευτελιστική τιμή (100 ευρώ το μήνα);
Ισχύει ότι το Θέατρο Σκάλα λαμβάνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε παράσταση που ανεβάζει ως επιχορήγηση από τον ΘΟΚ;
Ισχύει ότι ο Διευθυντής του Θεάτρου Σκάλα είναι Στέλεχος του ΑΚΕΛ και σύζυγος Δημοτικού Συμβούλου του ΑΚΕΛ;

Ελπίζω τα πιο πάνω ερωτήματα να διαψευστούν αλλά έχω την πεποίθηση πως βρισκόμαστε ενώπιον μίας ακόμη οικονομικής ατασθαλίας που στερεί από ένα κρατικό φορέα ένα σημαντικό έσοδο με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο φορολογούμενος πολίτης.

Πρόκειται να επανέλθουμε σύντομα με νέα ερωτήματα και στοιχεία που διαθέτουμε ενώ σαν Κίνημα θα χρησιμοποιήσουμε το θεσμικό μας ρόλο ώστε αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν.

 

Σωτήρης Ιωάννου
Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)