Με σκεπτικισμό και έντονο προβληματισμό αναμένουμε να παρουσιαστεί το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου από την Ευρώπη, που θα προάγει όπως δηλώνουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – μελών.

Με σκεπτικισμό και προβληματισμό, γιατί μέχρι σήμερα δεν είδαμε την περίφημη «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», παρά την παράνομη εισβολή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκή ΑΟΖ και την παράνομη κατοχή ευρωπαϊκών εδαφών.

Στο δια ταύτα όμως, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ευθύς εξαρχής θέλει να είναι ξεκάθαρο, ότι θα στηρίξει μόνο προτάσεις που έχουν στα στόχο να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Τρόποι και μέσα υπάρχουν που μπορούν να έχουν αποτελεσματική εφαρμογή, αυτό που λείπει είναι η βούληση για ευρωπαϊκή αποτρεπτική μεταναστευτική πολιτική.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)