Είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένο το αίτημα για τοποθέτηση κλιματιστικών στα σχολεία, δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κύπρο.

Χωρίς πολλά λόγια, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση όπως προχωρήσει στην τοποθέτηση κλιματιστικών στα σχολικές αίθουσες, καθώς θεωρούμε ότι η υγεία των μαθητών πρέπει να τίθεται πάντοτε σε προτεραιότητα.

Το αίτημα αυτό πρέπει να είναι καθολικό και συλλογικό, αφού θεωρούμε η υγεία των παιδιών δεν χωρεί και ούτε πρέπει να έχει κομματικές σκοπιμότητες.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)