Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο επαναλαμβάνει τη θέση του για το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιστρέψουν στο τόπο τους. Όλα τα κράτη έχουν εκπονήσει σχεδιασμό για την επιστροφή των πολιτών τους στις χώρες καταγωγής τους και αυτό θα πρέπει να πράξει και η Κύπρος.

Είναι ανάγκη το Κράτος να προστατεύσει τους πολίτες του που βρίσκονται στο εξωτερικό και να προχωρήσει άμεσα και με συγκεκριμένο πλάνο στον επαναπατρισμό τους.

Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει από τη μια να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και από την άλλη το αναφαίρετο δικαίωμα των Κυπρίων Πολιτών για επαναπατρισμό.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)