Οι συνεχείς ροές προσφύγων από την Τουρκία προς τα παράλια της Κύπρου, θα πρέπει να προβληματίσουν την Κυβέρνηση.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση να δώσει στην δημοσιότητα τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί προς καταστολή τέτοιων περιστατικών και εάν έχει αξιοποιήσει την θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αιτούμενη να επιβληθούν κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία, η οποία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)