Στην επιτροπή Ελέγχου συζητήθηκε το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θεωρούμε ότι ο θεσμός του Γενικού Ελεγκτή και της υπηρεσίας του γενικότερα, είναι μείζονος σημασίας και συμβάλει τα μέγιστα ως προς την ανάδειξη σκανδάλων, προς όφελος της αξιοκρατίας και το καλός νοούμενο συμφέρων των πολιτών.

Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ανεξαρτητοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, αφού θα συμβάλει τα μέγιστα ως προς ορθότερη διεκπεραίωση του έργου της.

Ακόμα πιο σημαντικό όμως θεωρούμαι πως είναι η συμβολή του Γενικού Εισαγγελέα και των Δικαστικών Αρχών, ως προς την προώθηση των ζητημάτων που αναδεικνύει η υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, έτσι ώστε να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη.

Λίνος Παπαγιάννης

Βουλευτής Αμμοχώστου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)