Δυστυχώς το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επιβεβαιώθηκε, αφού για μας ήταν ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο των συνομιλιών θα οδηγούσε σε αδιέξοδο, είτε σε ένα πολύ οδυνηρό συμβιβασμό για τον Ελληνισμό της Κύπρου, με κατάληξη ένα θνησιγενές κράτος.

Καλούμε την κυβέρνηση να απεγκλωβιστεί από την λογική της δικοινοτικής διαφοράς και να κατανοήσουν ότι το πλαίσιο λύσης Ομοσπονδίας είναι εσφαλμένο. Θα πρέπει να χαράξουμε νέα στρατηγική αντιμετωπίζοντας το Κυπριακό επιτέλους, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, στηριγμένοι στην αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών να απαιτήσουμε την απελευθέρωση μας, θέτοντας την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της.

Δεν διακονούμε αλλά απαιτούμε την ελευθερία μας.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη

Εκπρόσωπος Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)