Οι εκταρικές αποζημιώσεις αποτελούν ακόμα μια δέσμευση της Κυβέρνησης που έμεινε ανεκπλήρωτη.

Είναι πάγια θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) η άμεση και η πλήρης καταβολή του οφειλόμενου ποσού για αποζημιώσεις των αγροτών βάση του Εθνικού Σχεδίου.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση έστω και την υστάτη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)