Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση και τη διαπραγματευτική ομάδα να αξιοποιήσουν την τροπολογία του Κινήματός μας, για να προβάλουν την αδιαλλαξία της Τουρκίας, τις παράλογες αξιώσεις και τις ξεκάθαρες πλέον προθέσεις της.

Mε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, από μια μη καίριας σημασίας τροπολογία, είναι ευκαιρία να αναδείξουμε τη μη λειτουργικότητα της λύσης, για να χαράξουμε νέα στρατηγική στο Κυπριακό και στηριγμένοι στην αποδεδειγμένα ανεφάρμοστη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, να αιτηθούμε τη μοναδική βιώσιμη λύση, αυτή του Ενιαίου Kράτους.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γέαδη

Εκπρόσωπος Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)