Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης αλλά και το ενδιαφέρον που επειδήχθηκε από διάφορες εταιρίες, είναι μια θετική εξέλιξη για την Κύπρο.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλούμε την Κυβέρνηση να ελέγξει καλά όλες τις προτάσεις και να μην εστιαστεί μόνο στην πιο οικονομικά συμφέρουσα, αλλά να ελέγξει όλους τους παράγοντες ούτως ώστε να ενισχύσει την θέση της Κύπρου σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο.

Επίσης η εταιρία που θα επιλεχθεί, να είναι τέτοιου βεληνεκούς, ούτως ώστε να αποτελεί από μόνη της αποτρεπτικός παράγοντας για οιεσδήποτε προκλητικές κινήσεις από μέρους της Τουρκίας.