Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) καταψήφισε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί αρχικό κονδύλι ύψους 50 χιλιάδων ευρώ κατέληξε σε 1.650.00 ευρώ!…

Τουλάχιστον περίεργο χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ το θέμα, ζητώντας ταυτόχρονα την διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας.

Παρακολουθείστε την τοποθέτηση του Προέδρου της Παράταξης μας Χρίστου Χρίστου ενώπιον της συνεδρίας της ολομέλειας της βουλής: