Επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα αποστέλλει ο Γενικός Ελεγκτής ζητώντας την παρέμβαση του για να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτει υπόθεση συνωμοσίας, με την εμπλοκή επωνύμων της Λάρνακας, για την ανάθεση σε εργολάβο συμβολαίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ). Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στον ρόλο που πιθανώς να διαδραμάτισαν νομικές γνωματεύσεις για διαμόρφωση κλίματος υπέρ της κατακύρωσης προσφοράς σε συγκεκριμένη εταιρεία. Ο Ελεγκτής κάνει αναφορά σε νομικό σύμβουλο του ΣΑΛ, ο οποίος ήταν παράλληλα και δικηγόρος εταιρείας η οποία ανέλαβε συμβόλαιο του ΣΑΛ. Γίνεται επίσης αναφορά σε πράξεις και παραλείψεις που επίσης οδήγησαν στην κατακύρωση συμβολαίου. Εκφράζεται επίσης η άποψη ότι ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικά αδικήματα στο χειρισμό των δύο συμβολαίων. Πέραν των δύο αυτών συμβολαίων, ο Ελεγκτής καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει κατά πόσον υπήρξαν και άλλα συμβόλαια στο παρελθόν των οποίων η ανάθεση επηρεάστηκε από γνωμάτευση συμβούλου του ΣΑΛ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι κάποια καθοριστικά θέματα ετύγχαναν χειρισμού από τα ίδια πρόσωπα των οποίων οι αποφάσεις και οι ενέργειες έπασχαν εξόφθαλμα. Γίνεται επίσης αναφορά σε ύποπτο ρόλο συμβούλου του ΣΑΛ ο οποίος σε αντίθεση με τη θέση της επιτροπής αξιολόγησης στήριξε τη θέση πως η προσφορά έπρεπε να κατακυρωθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία, όπως και έγινε τελικά. Ειδικά για νομικό σύμβουλο του ΣΑΛ αναφέρεται, πως αυτός δεν αποκάλυψε τη σχέση του με προσφοροδότη, ενώ όταν ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κ. Αντρέας Χασαπόπουλος έθεσε θέμα καταγγελίας του δικηγόρου στο Πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του ΣΑΛ κ. Λουρουτζιάτης ξεκαθάρισε πως δεν θα καταγγελθεί ο νομικός σύμβουλος του ΣΑΛ, που φέρεται να ήταν και δικηγόρος της εταιρείας. Εξάλλου, στα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών στις 20 Αυγούστου 2014, καταγράφονται τα εξής: «Στο σημείο αυτό ο κ. Χασαπόπουλος (στέλεχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας) ρώτησε τον δικηγόρο του ΣΑΛ αν είναι δικηγόρος και της εταιρείας Ιακώβου. Ο δικηγόρος απάντησε ότι περιστασιακά είχε αναλάβει υποθέσεις της εταιρείας Ιακώβου. Το γεγονός αυτό, συμπλήρωσε, δεν τον εμπόδισε από του να δώσει μια αντικειμενική γνωμάτευση. » Ο κ. Χασαπόπουλος, με βάση την απάντηση του δικηγόρου, θεωρεί ότι τίθεται θέμα ιδιάζουσας σχέσης μεταξύ του νομικού συμβούλου του ΣΑΛ και της εταιρείας Ιακώβου και τίθεται το ερώτημα αν ο δικηγόρος θα πρέπει να συμμετέχει στην παρούσα συνεδρία. Ο δικηγόρος διευκρινίζει ότι η κρίση του δεν έχει επηρεαστεί από οποιανδήποτε σχέση και δεν βλέπει να υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων με τη νομική συμβουλή του. Τονίζει ότι αν κάτι επηρέαζε τον ίδιο δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να γνωματεύσει. Αλλά, συνεχίζει, το αν θα παραμείνει ή όχι στη συνεδρία αυτό είναι θέμα απόφασης του ΣΑΛ. » Ο πρόεδρος του ΣΑΛ (κ. Λουρουτζιάτης) ξεκαθαρίζει πως δεν εγείρεται θέμα εντιμότητας του δικηγόρου του ΣΑΛ. Πρώτιστη έγνοια όλων, συμπληρώνει, είναι τα συμφέροντα του ΣΑΛ. Το γεγονός, δήλωσε, ότι είναι παρόντες οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου φανερώνει ότι έχει σημασία για το ΣΑΛ ο συμβουλευτικός τους ρόλος». Σημειώνεται, πως παρά την απόλυτη εμπιστοσύνη στον νομικό σύμβουλο του ΣΑΛ, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του  Ελεγκτή, αποφασίστηκε να ζητηθεί και δεύτερη νομική γνωμάτευση. Τέλος, σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία παρενέβη σε διαδικασία προσφοράς, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην δαπανηθούν €500.000 περισσότερα από ό,τι έπρεπε να καταβληθούν.   ΠΗΓΗ