Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που άλλα δηλώνουν στα ΜΜΕ και άλλα στις συνεδρίες, η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ,) είναι ξεκάθαρη, για αυτούσια δημοσιοποίηση της λίστας των δανείων των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ).

Ο λαός διαθέτει κρίση, ώστε να αντιληφθεί ποιοι περιλήφθηκαν δικαίως και ποιοι αδίκως στη λίστα των δανείων, αφού εκτός των μικρών ποσών, υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαγραφές.

Αν η Ολομέλεια της Βουλής δεν αποφασίσει την δημοσιοποίηση της λίστας, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θα ζητήσει νομική γνωμάτευση, ώστε να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της. Πέραν όμως από τις δικές μας ενέργειες, υπεύθυνος για την δημοσιοποίηση της λίστα ήταν και παραμένει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζες.

Επιπλέον, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχει επανειλημμένως αιτηθεί επίσημα να του παραδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τα δάνεια των ΠΕΠ.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)