Πλαφόν βάζει η Τρόικα στις κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα των κρατικών εγγυήσεων αποτελεί πονοκέφαλο για το Υπουργείο Οικονομικών και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει.Ως εκ τούτου, το Μνημόνιο που συμφωνήθηκε από τους δανειστές μας σε συνεργασία με την κυβέρνηση προνοεί ότι για το 2014 δεν πρόκειται να εγκριθούν εγγυήσεις πέραν των €150 εκατ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, απαίτηση των δανειστών μας είναι ότι όσες κρατικές εγγυήσεις λήγουν δεν θα ανανεώνονται, εκτός κι αν αυτό είναι απαραίτητο και επιπρόσθετες εγγυήσεις θα δίνονται με το σταγονόμετρο.  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ετήσιας δημοσιονομικής έκθεσης, το κράτος είναι φορτωμένο με εγγυήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος το 2013 ήταν χρεωμένο με εγγυήσεις €2,5 δισ. έναντι €2,9 δισ. το 2012. Πολλά ποσά τα οποία το κράτος εγγυήθηκε δόθηκαν χωρίς σχεδιασμό και μελέτη των εξασφαλίσεών τους, τονίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, πράγμα που πλέον δεν θα γίνεται.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσιονομικής έκθεσης, το κράτος είναι εγγυητής σε δάνεια που συνήφθησαν από δήμους, κοινοτικά συμβούλια, συμβούλια αποχετεύσεως, την ΑΗΚ και την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Τα ποσά που οφείλουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί παραμένουν τεράστια, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2012.   Επιπρόσθετα, οι κρατικές εγγυήσεις δεν σταματούν εδώ καθώς το κράτος εγγυήθηκε και για ημικρατικούς οργανισμούς όπως η Αρχή Λιμένων, το ΡΙΚ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, το Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.   Σαν να μην έφταναν αυτά, το κράτος εγγυήθηκε τράπεζες (Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Συνεργατικές εταιρείες), την ΕΤΚΟ και τη ΛΟΕΛ αλλά και τις Κυπριακές Αερογραμμές, και αρκετά φυσικά πρόσωπα.  Σε σχέση με το 2012, οι κρατικές εγγυήσεις το 2013 ήταν αυξημένες για τα συμβούλια αποχετεύσεων, την ΑΗΚ, το Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου, τις ΕΤΚΟ, ΛΟΕΛ, για Συνεργατικές εταιρείες αλλά και για διάφορα φυσικά πρόσωπα.   Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το κράτος εγγυήθηκε δάνειο ύψους €1 δισ. για τη Λαϊκή Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2012 ως στήριξη της ρευστότητάς της, ποσό το οποίο μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Κύπρου.   Σημειώνεται ακόμα ότι το κράτος εγγυήθηκε δάνεια που δόθηκαν σε φυσικά πρόσωπα. Πρόσφατα, το κράτος ανέλαβε να πληρώσει €111,8 εκατ. στην αυστριακή τράπεζα ΚΑ FΙΝΑΝΖ ΑG για εγγυήσεις που είχε παραχωρήσει σε δάνειο που έγινε από δήμους. Η τράπεζα, επικαλούμενη παραβίαση των όρων των δανείων, ζήτησε την άμεση εξόφλησή τους.   ΠΗΓΗ