Μείωση 4,3% κατέγραψε ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου ο Δείκτης έφτασε στις 74,9 μονάδες (βάση 2010=100), σε σύγκριση με 78,3 μονάδες την ίδια περίοδο του 2014.

Η ανάπτυξη στο αρνητικό πρόσημο και στις μειώσεις στους αριθμούς είναι εμφανέστατη σε ότι έρευνα και αν πραγματοποιηθεί. Μήπως κάποιοι όταν λένε ανάπτυξη αυτό εννοούν;