Εδώ ολόκληρη η αντικατοχική εκδήλωση του Ε.ΛΑ.Μ. όπως μεταδόθηκε απ’ευθείας