Την στιγμή που η ανεργία στη χώρα μας αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς στην ατζέντα της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής Απασχόλησης βρίσκεται το θέμα της επανεξέτασης της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπών προκειμένου να εξεταστεί τις προσεχείς εβδομάδες. 

Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά όλες τις προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένου και αυτών του Υπουργείου Οικονομικών, η ανεργία αναμένεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του 19%, παρόλαυτα η κυβέρνηση θέτει επί τάπητος τη Στρατηγική Απασχόλησης Αλλοδαπών στην κυπριακή αγορά εργασίας.    Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, ο μέσος αριθμός των αλλοδαπών απασχολουμένων κυμαίνεται γύρω στις 40.000, Στατιστική Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τρίτο τρίμηνο 2013, οι οποίοι απασχολούνται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, που αφορούν τον Ιανουάριο του 2014, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν 52. 783 άτομα, με το 80% να είναι Κύπριοι, το 16% Ευρωπαίοι πολίτες, το 3% αλλοδαποί τρίτων χωρών και το 1% Τουρκοκύπριοι.   Παρόλαυτα σε σημείωμα του Υπουργείου Εργασίας, υπό τον τίτλο Αιτήματα Οργανώσεων, επαγγελματικών Συνδέσμων και μεμονωμένων εργοδοτών για αναθεώρηση της πολιτικής απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένους τομείς, αναφέρεται αίτημα λογιστικών γραφείων για επέκταση της παραμονής και της εργασίας λογιστών, πρώην εκπαιδευόμενων που συμπλήρωσαν τα τέσσερα χρόνια και τους εννέα μήνες απασχόλησης στην Κύπρο, να εξασφαλίσουν άδεια μετανάστευσης κατηγορίας Ε. Όπως αναφέρεται “Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θεωρείται αναγκαία από τα λογιστικά γραφεία, προκειμένου να διατηρηθεί η άριστη εξυπηρέτηση στο μεγάλο ρωσόφωνο πελατολόγιο και η παροχή καθοδήγησης και τεχνικής κατάρτισης σε ρωσόφωνους εκπαιδευόμενους λογιστές”.   Η Υπουργική Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει επίσης    Τη διαφοροποίηση προς τα κάτω του ύψους των μισθών για αλλοδαπούς από τρίτες χώρες, όπως καθορίζεται για απασχόληση αλλοδαπών στις εταιρείες ξένων συμφερόντων σε μεσοδιευθυντικές θέσεις. “ο αίτημα για αναθεώρηση στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αλλοδαποί δεν είναι διευθυντικά στελέχη, αλλά προσωπικό χαμηλών προδιαγραφών, που προσλαμβάνεται κυρίως για τη γνώση του στη ξένη γλώσσα, που θεωρείται απαραίτητο προσόν για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους πελάτες”, όπως αναφέρει το σχετικό σημείωμα. Η ισχύουσα πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών προβλέπει ότι το επίπεδο της μισθοδοσίας κινείται ανάλογα με τις συναφείς συλλογικές συμβάσεις και τις νομοθεσίες που ισχύουν στη χώρα μας.    Την επέκταση της ισχύος των καταρχήν εγκρίσεων για αλλοδαπούς, πέραν της περιόδου του ενός χρόνου σε 15 μήνες.    Την αύξηση του μέγιστου ποσοστού απασχόλησης αλλοδαπών από 30% σε 60%. Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και ικανοποιήθηκε παραχωρώντας άδειες εργασίας σε περίπου 170 αλλοδαπούς πτυχιούχους. Η εν λόγω εταιρεία έχει προσλάβει και μικρό αριθμό Κυπρίων.   Πάγια διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ξένων επενδυτών. Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα και με την επιβολή των μνημονιακών μέτρων, η κυβέρνηση εναποθέτει φανερά μεγάλες προσδοκίες στην κάθοδο των ξένων επενδυτών και στην ανάληψη μεγάλων έργων από μέρους τους.    Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει προσεγγίσει θετικά την ικανοποίηση εταιρικών αιτημάτων, ξένων επιχειρήσεων, που θα μεταφράζονται με την εφαρμογή πιο χαλαρών όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την αδειοδότηση και τους όρους εργοδότησης αλλοδαπών νέων πτυχιούχων και όχι μόνο.    Από την άλλη πλευρά αναλυτές σε ζητήματα εργασίας και συνδικαλιστικά στελέχη, καταθέτουν την ανησυχία τους ως προς τις κυβερνητικές προθέσεις, υποδεικνύοντας ότι, “σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν δικαιολογείται η ελαστικοποίηση των όρων εργοδότησης αλλοδαπών πτυχιούχων, όταν χιλιάδες Κύπριοι επιστήμονες είναι άνεργοι και οι προοπτικές απασχόλησης είναι περιορισμένες έως ανύπαρκτες”.   “Όταν, οι πόρτες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι ερμητικά κλειστές και στον ιδιωτικό εξαιρετικά περιορισμένες, δεν θα πρέπει να τίθεται ζήτημα εργοδότησης αλλοδαπών πτυχιούχων για την εξυπηρέτηση ξένων εταιρειών”, σημείωνουν τα εν λόγω στελέχη, υποδεικνύοντας ότι οι Κύπριοι διαθέτουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε αυτές τις εταιρείες.    Μελετώντας όλα τα παραπάνω εύλογα διερωτούμαστε που έχει καταλήξει η κοινωνική πρόνοια που το κράτος του Νίκου Αναστασιάδη όφειλε να παρέχει στον κυπριακό Ελληνισμό, συστηματικά υιοθετούνται νόμοι και νομοσχέδια τα οποία θέτουν στο περιθώριο τον λαό, ο οποίος πένεται και εξαιτίας των τακτικών λανθασμένων χειρισμών οδηγείται πλέον με μαθηματική ακρίβεια στα όρια της απελπισίας.