Σαφής ήταν η τοποθέτηση ενώπιον της ολομέλειας της βουλής, του βουλευτή μας Λίνου Παπαγιάννη για το θέμα που αφορά τα απόβλητα και άλλα πλαστικά προϊόντα που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Ο Λίνος Παπαγιάννης τόνισε μεταξύ άλλων πως συζητούμε στην βουλή αλλά χωρίς αποτέλεσμα, τις ευθύνες φέρει η εκτελεστική εξουσία, και πως με όλα αυτά που συζητούνται στην βουλή γι’ αυτό το θέμα, η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς και την νύφη θα πληρώσουν πάλι οι καταναλωτές και οι διάφοροι επαγγελματίες που εμπλέκονται.

Το θέμα ήταν: «Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».

(Όλες οι δηλώσεις στο βίντεο της ανάρτησης)