Στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2018, ο οποίος αφορά λειτουργικές και άλλες δαπάνες, τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Αμμοχώστου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Λίνος Παπαγιάννης.

Πάγια μας θέση είναι ότι η γεωργία θα έπρεπε να ήταν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας του κράτους.

Η αγροτική παραγωγή είναι αυτή που στηρίζει τα εισοδήματα χιλιάδων συμπολιτών μας και κρατά ζωντανή την ύπαιθρο. Είναι δυστύχημα που τα τελευταία χρόνια η αγροτική παραγωγή μειώνεται αισθητά, με αποτέλεσμα να απωθεί τους νέους, αλλά και γενικότερα τους πολίτες, από το να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, ως φορέας διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων, οφείλει να εκπληρώνει τη λειτουργία τους, με πλήρη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

Στόχος του κράτους πρέπει να είναι η όσον το δυνατόν πιο γρήγορη καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων κάτι που αυτή τη στιγμή δεν επιτυγχάνεται, με τραγικά αποτελέσματα.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιταλία και η Γερμανία, οι σχετικές πληρωμές στους αγρότες γίνονται εντός 2 ή 3  μηνών από την πρόβλεψη τους στους σχετικούς προϋπολογισμούς, ενώ σε αντίθεση στην Κύπρο πάντα έχουμε καταβολή το επόμενο έτος.

Αυτό έρχεται να ενισχύσει την δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι, ενώ ο οργανισμός έχει μεγάλες λειτουργικές δαπάνες, και ετήσια μισθοδοσία που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια, παρόλα αυτά δεν βλέπουμε την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που απαιτείται.

Εμείς, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), στηρίζουμε οποιαδήποτε ενέργεια προς την ενίσχυση του φορέα και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, αλλά παράλληλα θα είμαστε και αυστηροί κριτές για την όποια καθυστέρηση παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε πληρωμή.