Σε τοποθέτηση του ο Βουλευτής Αμμοχώστου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Λίνου Παπαγιάννη, σε σχέση με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2018, ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής των ηθοποιών και των συντελεστών, θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά, χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, ούτως ώστε να αποφεύγονται θέματα διαπλοκής, προσθέτοντας ότι, υπάρχουν αρκετοί ηθοποιοί άνεργοι που δεν τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν στον ΘΟΚ, και η επανειλημμένη απόρριψη τους, οδηγεί σε περιθωριοποίηση.

Στην συνέχεια της τοποθέτησης του, είπε ότι, όσο αφορά το σχέδιο επιχορηγήσεων ΘΥΜΕΛΗ, ο ΘΟΚ αναφέρει ως βασικό κριτήριο την θεατρική δημιουργία, αλλά παρόλα αυτά, ενώ υπάρχουν εξίσου αξιόλογες προτάσεις και από μικρά θέατρα, δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Συμπλήρωσε ότι, θα πρέπει να επανεξεταστεί η διαδικασία της κατανομής των κονδυλίων, ούτως ώστε να επιτύχουμε τον πιο δίκαιο καταμερισμό τους.

Κλείνοντας ανέφερε ότι ως Κίνημά, θεωρούμε σωστό ο ΘΟΚ να περιοριστεί στον ρόλο του, και η κατανομή των χορηγιών να γίνεται από άλλη ανεξάρτητη Αρχή.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταψήφισε τον σχετικό προϋπολογισμό.