Τα νέα επεισόδια που προκάλεσαν αιτητές ασύλου στο γραφείο Ευημερίας, οι οποίοι χτύπησαν λειτουργό και φρουρό του γραφείου, δεν πρέπει να τύχουν καμίας ανοχής.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει ότι όποιος δεν σέβεται την φιλοξενία της πατρίδας μας, ούτε το κράτος πρέπει να τον σεβαστεί.

Ως εκ τούτου ζητούμε:
– Αποκοπή όλων των επιδομάτων που λαμβάνουν
– Απόρριψη με συνοπτικές διαδικασίες όλων των αιτήσεων τους
– Απέλαση το συντομότερο δυνατό και ταυτόχρονη απαγόρευση εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία

Γραφείο Τύπου
Εθνκού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)