Εκδήλωση Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) κατά της ομοσπονδίας – Ομιλία Γεάδη Γεάδη