Για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι επιτακτική ανάγκη η ανέγερση νέου κτηρίου για το Γενικό Χημείο. Είναι απαράδεκτο η συνέχιση της σημερινής κατάστασης, με ένα κτήριο το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Αυτό επιβάλλεται τόσο για την προστασία των ανθρώπων που κατοικούν στην γύρω περιοχή, των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και για ολόκληρο το κράτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία Κυβέρνηση, ως όφειλε, δεν προχώρησε σε κανένα σχεδιασμό. Οι σχεδιασμοί θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, χωρίς άλλη χρονοκαθυστέρηση, εντάσσοντας εντός το κρατικού σχεδιασμού του 2018 την ανέγερση νέου κτηρίου.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)