Παντελώς απαράδεκτες οι νέες αυξήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ακόμα πιο προκλητική όμως ήταν η χθεσινή στάση των εκπροσώπων των τραπεζών που προσπαθούσαν να εξαπατήσουν την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, εμπαίζοντας με το λαϊκό αίσθημα ότι δεν είναι «αυξήσεις» αλλά «αλλαγές»!!!

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Οικονομικών να παρέμβουν άμεσα. Το κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύσει τους πολίτες από την ασυδοσία των τραπεζών.

Τέτοιες μονομερείς ενέργειες το μόνο που θα επιτύχουν είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομία, που στο τέλος θα μετακυλιστεί και στις ίδιες τις τράπεζες.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)