Αναλλοίωτη παραμένει η εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρά τα νομοθετικά μέτρα και τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους τα πιστωτικά ιδρύματα και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό πίεσης προς τους χρεώστες. Δύο μήνες μετά την εφαρμογή των νόμων για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι βαθύ και οι τράπεζες θα δυσκολευτούν να εξυγειάνουν τους ισολογισμούς τους από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού.Από το 2014 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σκαρφαλωμένα στα €27 δις. και παρά τις προσπάθειες και την πίεση προς τους οφειλέτες το ποσό δεν μπορεί να μειωθεί. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non-Performing Exposures) αυξήθηκαν κατά €70 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2015 στα €27,04 δισ. από €26,97 δισ. τέλος Μαΐου του 2015. Το  ποσοστό των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν αλλά θεωρούνται εκ νέου μη εξυπηρετούμενα ανήλθε στο 71,25%. Σε σχέση με τις εγχώριες εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 46,37% του συνόλου δανείων €58,3 δισ. Τον Μάιο του 2015 είχαν ανέλθει στο 46,02% του συνόλου των €58,60 δισ.Στα νοικοκυριά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό ανέρχονται στο 54,97% από το σύνολο δανείων €23 δισ., δηλαδή είναι στα €12,6 δισ. τέλος Ιουνίου. Με βάση τα στοιχεία, τέλος Ιουνίου, μόνο για το 25% λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρθρωση έναντι 24,23% που ήταν τον Μάιο. Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ανέρχονται σε €4,2 δισ. αποτελώντας το 33,1% των συνολικών NPEs των νοικοκυριών. Στις επιχειρήσεις το σύνολο των προβληματικών δανείων ανήλθε στο 55,73% από το σύνολο δανείων €24,2 δισ., δηλαδή είναι στα €13,5 δισ.Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των προβληματικών δανείων €27,04 δισ. που υπάρχουν στο σύστημα, λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρθρωση του 24,05% των δανείων. Τον Ιούνιο παρουσιάστηκε μικρή άνοδος αν ληφθεί υπόψη ότι τον Μάιο λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρθρωση για ποσοστό 23,27% των NPEs. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής για ποσοστό 31,85% λήφθηκαν μέτρα για μείωση των δανείων έναντι 31,13% τον Μάιο και οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ανέρχονται σε €4,5 δισ. Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης για τα προβληματικά δάνεια που βρίσκονται στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχονται σε €9 δισ. ή 33,2% του συνόλου των NPΕs που υπάρχουν στο σύστημα. Με το βαρίδι των κόκκινων δανείων να είναι ισχυρό, οι τράπεζες, φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες άρχισαν να κινούν τις διαδικασίες για εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, μετά που τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθεσία.Ήδη η Τράπεζα Κύπρου άρχισε να αποστέλλει επιστολές στους πελάτες ότι έχει κινήσει διαδικασίες πλειστηριασμού για ακίνητα που αφορούν κυρίως παλιές υποθέσεις. Περίπου 300 επιστολές ενημέρωσης στους πελάτες του άρχισε να στέλνει ο Συνεργατισμός.

ΠΗΓΗ