Απροβίβαστη για μία ακόμη φορά η Κύπρος στους δείκτες της οικονομίας και των μισθών. Παρά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για success story και μείωση της ανεργίας, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat ο δείκτης μετρά το τρόπο που διανέμεται το εισοδήμα και ο πλούτους στις χώρες, σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο τα άτομα έχουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται στην εθνική οικονομία.

Κατά το 2017, ο μέσος όρος του δείκτη ισότητας του εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 5,2. Η Κύπρος ήταν από τις χώρες όπου ο δείκτης ήταν μεταξύ του 4 και 5, και πιο συγκεκριμένα το 2017 κατέγραψε 4,6 στο δείκτη.

Αυτό που μας καταδεικνύει η πιο πάνω έρευνα με απλά λόγια είναι ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς, την ίδια ώρα που υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ως μισθό αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Το ΕΛΑΜ έχει καταθέσει πρόταση για θέσπιση κατώτατου μισθού στα 1200 ευρώ, κάτι που θα καταπολεμήσει την υψηλή ανεργία και θα προσφέρει εργασία σε χιλιάδες συμπατριώτες μας που σήμερα βρίσκονται στις σειρές του ταμείου ανεργίας.