Ξεκίνησε μια νέα διαδικασία από την Κυβέρνηση, ιδιωτικοποίησης της ΑΤΗΚ, αθετώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις προς τους υπαλλήλους του οργανισμού.

Πάγια θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι ότι κερδοφόρες κρατικές εταιρίες δεν πρέπει να αφεθούν στα χέρια ιδιωτών.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Χρίστος Χρίστου

Πρόεδρος

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)