Κατά την σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στο τέλος που καταβάλλεται από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Το τέλος ανέρχεται στα 300 ευρώ ετησίως, επιβαρύνει όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους και κύκλου εργασιών και καταβάλλεται από το 2013. Να σημειωθεί ότι ο φόρος αυτός έχει μικρό ποσοστό εισπραξιμότητας (30% περίπου) και είναι γενικά παραδεκτό ότι είναι ένας άδικος φόρος αφού αντιμετωπίζει το ίδιο μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και εταιρείες παρακλάδια τεράστιων πολυεθνικών με όγκο συναλλαγών πολλών εκατομμυρίων. 

Ο Υπουργός δεν απάντησε τι θα πράξει με το συγκεκριμένο τέλος αφού περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι το τέλος αυτό θα εξεταστεί στο μέλλον από το υπουργείο του στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας και φορολόγησης των εταιρειών. 

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), προεκλογικά είχε ζητήσει την κατάργηση αυτού του άδικου φόρου που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγνοεί τα μεγέθη των εταιρειών και δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στα έσοδα του κράτους. Μετά τις αόριστες αναφορές του κυρίου Γιώργου Λακκοτρύπη για μελλοντική εξέταση του συγκεκριμένου τέλους, το Κίνημά μας επανέρχεται με την πρότασή του και ζητά όπως καταργηθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να δοθεί ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν ακόμη σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.