Πλούσια μπορεί να παρουσιάζοντα τα νοικοκυριά της Κύπρου, αλλά όπως όλα δείχνουν τα περισσότερα είναι με δανεικά, με το χρέος τους να καταγράφει ευρωπαϊκή πρωτιά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό χρέος στην Κύπρο το 2016 ανήλθε στο 141,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2016 ανήλθε στα  €33.850 δις. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούσαν κυρίως ασφάλειες, συντάξεις και τυποποιημένες εγγυήσεις (38,8% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών), ξένο νόμισμα και καταθέσεις (30,4%) και μετοχές σε επενδυτικά ταμεία (25,2%).

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών στην ΕΕ, το 2016 ανήλθαν στα €10.113 δις, με τα δάνεια να αντιπροσωπεύουν πέραν του 90% των συνολικών υποχρεώσεων. Τα περισσότερα αφορούν δάνεια για την αγορά κατοικίας (ενυπόθηκα δάνεια).

Υπογραμμίζεται πως κατά τα τελευταία έτη, οι συνολικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών παρέμειναν σχετικά σταθερές και κυμάνθηκαν γύρω στο 70% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι εμφανής στο σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν από 213% του ΑΕΠ το 2006 σε 182% το 2008, με μικρή ανάκαμψη στο 205% το 2009 και σταθερή αύξηση φθάνοντας περίπου στο 230% του ΑΕΠ το 2016.

Σε σχετικούς όρους, το 2016 το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 227,1% του ΑΕΠ και οι υποχρεώσεις το 67,8%. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα συνολικά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών ήταν περίπου τριπλάσια του ΑΕΠ στην Ολλανδία (332,5% του ΑΕΠ), στο Ηνωμένο Βασίλειο (329,3%) και στο Βέλγιο (314,9%). Τα κράτη μέλη στα οποία τα νοικοκυριά είχαν περισσότερες συνολικές υποχρεώσεις σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν η Κύπρος (141,5%), η Δανία (133,2%) και η Ολλανδία (119,8%).


ΠΗΓΗ

Αυτή  είναι η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που συνεχώς διαφημίζουν διάφορα κυβερνητικά στελέχη.