Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει τον προβληματισμό του για τις σημαντικές παραλείψεις που έχουν παρατηρηθεί αναφορικά με την σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, όπως για παράδειγμα ο διορισμός μόνος μιας γυναίκας σε ένα συμβούλιο 16 ατόμων. Την ίδια στιγμή η Παράταξή μας οφείλει με λύπη να σημειώσει την παραγνώριση που έτυχαν οι εισηγήσεις των ατόμων, Φορέων και Συνόλων του Πολιτισμού.

Επί τη ευκαιρία τονίζουμε την αναγκαιότητα η Κυβέρνηση να εγκύψει στα πραγματικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν διογκωθεί όλη αυτή την περίοδο εξαιτίας του κορωνοϊού, στηρίζοντας τους απασχολούμενους στον χώρο του Πολιτισμού, που σήμερα είναι παντελώς εκτεθειμένοι, καταδικάζοντας, στην ουσία, την τέχνη σε θάνατο.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)