Το παράθυρο που έδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Τουρκία προκειμένου να προχωρήσει σε καταβολή των αποζημιώσεων που έχει επιδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κλείνει, χωρίς η Άγκυρα να έχει κάνει οποιοδήποτε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το χρονικό πλαίσιο που έχει πλέον στη διάθεσή της η Τουρκία για να προχωρήσει σε πληρωμή των αποζημιώσεων ή να ενημερώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις ενέργειες που έχει προβεί είναι μόλις μια εβδομάδα. Η επόμενη σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την οποία θα εξεταστεί η υλοποίηση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, από τις 23 μέχρι τις 25 του μήνα.   Μέχρι και προχθές, η Τουρκία δεν απέστειλε οποιαδήποτε επιστολή προς την Επιτροπή Υπουργών με την οποία να την ενημερώνει για τις μέχρι τώρα ενέργειές της. Κατά κανόνα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία υπόκεινται σε εξέταση από την Επιτροπή Υπουργών, ενημερώνουν εγκαίρως το Σώμα για τις ενέργειές τους προκειμένου να αποφύγουν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις.  Στη συνεδρία της Επιτροπής Υπουργών που πραγματοποιήθηκε αρχές Ιουνίου είχε αποφασιστεί όπως δοθεί παράταση χρόνου -καθώς ήδη υπήρξαν καθυστερήσεις- στην Τουρκία μέχρι την 1208η σύνοδο τον Σεπτέμβριο. Σε διαφορετική περίπτωση, αναφερόταν στην απόφαση, η Επιτροπή Υπουργών θα εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ενδιάμεσου ψηφίσματος εις βάρος της Τουρκίας.   Πρόκειται για 33 υποθέσεις της ομάδας Ξενίδη-Αρέστη για τις οποίες η Τουρκία οφείλει να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση που έχουν επιδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά με την εκπνοή των χρονικών περιθωρίων που της δίνονταν προκειμένου να καταβάλει τις αποζημιώσεις, προέβαλε διάφορες δικαιολογίες χωρίς να υλοποιήσει τα όσα απαιτούσε η απόφαση του ΕΔΑΔ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι για την άρνηση της Τουρκίας να προχωρήσει σε καταβολή των αποζημιώσεων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών είχε στείλει σχετική επιστολή προς την τουρκική κυβέρνηση. Ακολουθώντας τη γνωστή της τακτική η Τουρκία δεν είχε απαντήσει στην επιστολή αυτή μέχρι τις αρχές Ιουνίου όπως της είχε ζητηθεί. Λόγω των εξελίξεων αυτών στις 5 Ιουνίου 2014 αποφασίστηκε όπως «επανεξετάσει την υπόθεση αυτή κατά την 1208η σύνοδο, που θα πραγματοποιηθεί 23-25 Σεπτέμβρη του 2014, και κάλεσε τη Γραμματεία, σε περίπτωση που η κατάσταση παραμείνει αναλλοίωτη, να ετοιμάσει προσχέδιο ενδιάμεσου ψηφίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί στα πλαίσια της αναθεωρημένης ατζέντας». Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί η Τουρκία, τότε η Επιτροπή Υπουργών στη σύνοδο του Σεπτεμβρίου θα έχει ενώπιον της θέμα λήψης απόφασης κατά της Τουρκίας.   Και για την 4η Διακρατική Προσφυγή Καθοριστικής σημασίας είναι και ο ερχόμενος Δεκέμβρης οπόταν θα εξεταστεί και η πορεία των άλλων αποφάσεων του ΕΔΑΔ που αφορούν την Τουρκία σε σχέση με την Κύπρο. Στην τελευταία σύνοδό της η Επιτροπή Υπουργών εξετάζοντας την τελευταία απόφαση του ΕΔΑΔ στην 4η Διακρατική Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας «κάλεσε τη Γραμματεία να ετοιμάσει λεπτομερή κατάλογο με όλες τις παραβιάσεις οι οποίες καταγράφονται από το Δικαστήριο, καθώς επίσης και ανάλυση των επιπτώσεων από την απόφαση της 12ης Μαΐου 2014 για δίκαιη ικανοποίηση», δηλαδή τις αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν από την τουρκική κυβέρνηση.   Υπό το φως αυτή της εξέτασης η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου για τα παρά πέρα βήματα σε σχέση με τις τρεις πτυχές που καταγράφονται στην απόφαση του ΕΔΑΔ και αφορούν τους αγνοούμενους, τα περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων και τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων.   ΠΗΓΗ