Παρά τα δήθεν μέτρα στήριξης της οικονομίας και τόνωσης της αγοράς, με τα πακέτα στήριξης, εντούτοις στην Κύπρο πέραν του 20% των νέων είναι άνεργοι, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε..ΛΑ.Μ.) ευθύς εξαρχής τόνιζε την αναγκαιότητα τα μέτρα αυτά να έχουν σωστή κοινωνική στόχευση, που θα στηρίζουν το σύνολο του λαού.

Δυστυχώς, παρά τις δικλείδες ασφαλείας και τους περιορισμούς αναφορικά με τις απολύσεις, η ανεργία διογκώνεται επικίνδυνα, επιβεβαιώνοντας με τον χειρότερο τρόπο της ανησυχίες που εξέφραζε το Κίνημά μας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)