Η έκθεση της Eurostat για την ανεργία και η κατάταξη της Κύπρου στην 5η χειρότερη θέση ολόκληρης της Ευρώπης καταδεικνύει το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Πατρίδα μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία η ανεργία έχει αυξηθεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Το ΕΛΑΜ κατέθεσε ολοκληρωμένο πλάνο που αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας και με απλές προτάσεις που θα μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής την αμέσως επόμενη ημέρα.

Η μείωση της ανεργίας θα συντελέσει άμεσα στην αύξηση της παραγωγής, στην αύξηση των εσόδων του κράτους, στη μείωση των επιδομάτων και ως εκ τούτου στη συνολική βελτίωση της Οικονομίας μας.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο το Κίνημά μας θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την υλοποίηση μίας πολιτικής που θα προστατεύει τους εργάτες από την εκμετάλλευση και θα δίνει κίνητρα στους εργοδότες για άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)