Επιτέλους σε μια προσπάθεια περιορισμού των κρατικών εξόδων, το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στη θέσπιση ενός αυστηρού πλαισίου προϋποθέσεων αγοράς νέων οχημάτων, όσο αφορά την αγορά υπηρεσιακών οχημάτων για τις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας,

Συντάκτης του πλαισίου είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και αποδέκτης το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει αιτηθεί την αγορά νέων υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες των διπλωματικών αποστολών.

Με βάση την απάντηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2016, τίθενται μια σειρά προϋποθέσεων προκειμένου να προχωρήσει η αντικατάσταση διπλωματικών οχημάτων. Στη βάση αυτή και επί της αρχής, οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας σε επίπεδο πρέσβεων δικαιούνται οχήματα μέχρι 2.000 cc.

Από το σημείωμα με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν εξαιρείται ουδεμία διπλωματική αποστολή. Το σημείωμα επιβεβαιώνει επίσης ότι και η διπλωματική αποστολή στις Βρυξέλλες δεν δικαιούται να έχει στη διάθεσή της διπλωματικά οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού κάτι που επιβεβαιώνει σχετικό ρεπορτάζ στην κυριακάτικη έκδοση της «Κ», σύμφωνα με το οποίο επιχειρήθηκε η αγορά προεδρικής λιμουζίνας 3.000 cc, με το αιτιολογικό κάλυψης τον αναγκών μετακίνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας όταν βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Οι προϋποθέσεις για αντικατάσταση

Για να γίνει αντικατάσταση οχημάτων σε διπλωματικές αποστολές θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

-Το όχημα κρίνεται μηχανολογικά ακατάλληλο, η δε επιδιόρθωση είναι οικονομικά ασύμφορη.

-Η ακαταλληλότητα του οχήματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

-Για τα υπό απόσυρση διπλωματικά οχήματα έχει θεσπισθεί ειδικός δείκτης με βάση τον οποίο συνυπολογίζονται η ηλικία του οχήματος και τα χιλιόμετρα.

-Δεν γίνεται αντικατάσταση εάν δεν δοθεί το πράσινο φως από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

-Το υπό απόσυρση όχημα θα επιθεωρείται από λειτουργό των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Χαιρετούμε την απόφαση αυτή, η οποία ευελπιστούμε να πάρει σάρκα και οστά, ελπίζοντας ότι δεν θα γίνουμε μάρτυρες παρατυπιών από την πίσω πόρτα. Οι αξιωματούχοι πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία και να γίνουν ένα με αυτή, για να μπορέσουν να νιώσουν στο πετσί τους την οικονομική που μαστίζει όλο τον Κυπριακό Ελληνισμό.