Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η παράγραφος των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σημαντική καθότι αντανακλά την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Εντός της συγκεκριμένης παραγράφου επισημαίνεται ότι “το το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να παίξει τον δικό του ρόλο στη στήριξη των διαπραγματεύσεων”, κάτι που σύμφωνα με δηλώσεις του Οζερσάι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, διότι όπως επισημαίνει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει ώς ήταν.

Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να σημειώσει και τη στήριξη της Συνόδου Κορυφής στα Μέτρα Οικοδόμισης Εμπιστοσύνης καθώς όπως αναφέρεται στην παράγραφο “το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει οποιαδήποτε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συμφωνηθούν από τα δύο μέρη”. Ενώ σχετικά με την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Επίτροπο διεύρυνσης Στέφαν Φούλε, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι “αναφορικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό για το απευθείας εμπόριο, διευκρινίστηκε πλήρως ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο“.   Ο Νίκος Αναστασιάδης φυσικά και μεταφράζει τα λεγόμενα όπως πρέπει προκειμένου να διατηρεί τον λαό σε άγνοια καθότι παρέλειψε να αναφέρει το “προς το παρόν” του Στεφάν Φουλέ. Με τις κινήσεις που πραγματοποιούνται και με τις δηλώσεις που γίνονται υποσκάπτεται πλήρως η υπόσταση της νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συναίνεση των κυβερνώντων μας δίνοντας δυναμική στο ψευδοκράτος του Αττίλα.