Σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά στη μελλοντική συμμετοχή της εταιρείας ΝΕΜΕΣΙΣ καθώς και άλλων εταιρειών που παραδέχτηκαν ότι λάδωσαν στελέχη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) σε προσφορές του δημοσίου, εκτιμάται ότι δημιουργεί χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής ημερομηνίας 5/11/2015, σύμφωνα με την οποίαν, κακώς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων απέκλεισε τη ΝΕΜΕΣΙΣ από τον διαγωνισμό που αφορούσε στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Άχνας.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι έπασχε η σύνθεση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών λόγω της συμμετοχής του κ. Λοΐζου Κάππα, ο οποίος, όπως αναφέρει η πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου, δημιούργησε ιδιάζουσα σχέση με τον εργολάβο κ. Λοΐζο Ιορδάνους, ο οποίος έδινε κατά καιρούς εισφορές στην ΕΔΕΚ, της οποίας διετέλεσε στέλεχος ο κ. Κάππας.

Η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής είχε ληφθεί τότε με πλειοψηφία 3-2 και σε αυτήν έλαβε μέρος και ο κ. Λοΐζος Κάππας, ο οποίος είχε παραλάβει επιταγή από τον Λοΐζο Ιορδάνους για λογαριασμό της ΕΔΕΚ γι’ αυτό κάποιοι θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να συμμετάσχει στην απόφαση που αφορούσε τη ΝΕΜΕΣΙΣ. Έντονη θέση κατά της συμμετοχής του κ. Κάππα στη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Αναθεωρητική Αρχή, είχε και ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Στην (τότε) απόφαση της πλειοψηφίας της Αναθεωρητικής (Λοΐζος Κάππας, Γιώργος Αναστασίου, Σόλων Παπαθεοχάρους) σχολιάστηκε και η θέση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (το οποίο απέκλεισε τις εργοληπτικές εταιρείες από τις προσφορές του αποχετευτικού της Άχνας με το σκεπτικό ότι υπέπεσαν σε επαγγελματικό παράπτωμα με βάση το άρθρο 51(2) (δ) του Ν.12(Ι)/2006) και αναφερόταν πως η νομοθεσία προέβλεπε σε άλλο άρθρο τον αποκλεισμό εργολάβων για δωροδοκία και δεν ήταν ορθό αφού δεν καταδικάστηκαν για πράξη δωροδοκίας να αποκλειστούν από προσφορές με βάση άλλο άρθρο.

Το Τμήμα Υδάτων είχε στηρίξει την απόφασή του (να αποκλείσει τη ΝΕΜΕΣΙΣ) σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος είχε υποδείξει πως εναπόκειται στις αναθέτουσες Αρχές κατά πόσο θα αποκλείουν εργολήπτες (οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του αποχετευτικού της Πάφου) επικαλούμενες σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Ύστερα από τη χθεσινή ακύρωση της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής, αυτή αναμένεται να συνέλθει εκ νέου, χωρίς τη συμμετοχή του κ. Λοΐζου Κάππα, προκειμένου να εξετάσει την προσφυγή που είχε υποβάλει αρχικά η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ κατά της απόφασης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να την αποκλείσει. Με την παρούσα σύνθεση της Αναθεωρητικής οι ψήφοι θα είναι τέσσερις, οπόταν αν το μέλος Βασίλης Πάλμας και η πρόεδρος κ. Έφη Παπαδοπούλλου εμμείνουν στην αρχική τους θέση, τότε ο συσχετισμός θα είναι δύο ψήφοι υπέρ και δύο εναντίον αλλά επειδή η πρόεδρος διαθέτει νικώσα ψήφο, τότε θα κριθεί ότι η ΝΕΜΕΣΙΣ υπέπεσε σε επαγγελματικό παράπτωμα (λαδώνοντας στελέχη του ΣΑΠΑ) οπόταν αυτός είναι λόγος αποκλεισμού τους από την προσφορά του αποχετευτικού της Άχνας. Τον αποκλεισμό, αν τελικά αυτή είναι η επιλογή, θα λάβει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ως αναθέτουσα Αρχή. Παράλληλα, το Τμήμα θα αποφασίσει κατά πόσον με βάση τα νέα δεδομένα θα προχωρήσει στην κατακύρωση της προσφοράς του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων της Άχνας, στον δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη (μετά τη ΝΕΜΕΣΙΣ) που είναι η εταιρεία ΣΑΥΠΑΡΚΟ. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ.

Η νέα απόφαση της Αναθεωρητικής ενδέχεται να συμπαρασύρει άλλες 6-7 προσφυγές που καταχωρήθηκαν και αφορούν την ίδια προσφορά.

Ύστερα από τη χθεσινή απόφαση δεν αποκλείεται να ζητηθεί και νέα γνωμάτευση ως προς τον χειρισμό ανάλογων περιπτώσεων στο μέλλον.
Η απόφαση της Δικαστού Μ. Καλλίγερου εξεδόθη ύστερα από προσφυγή της εταιρείας WTE Wassertechnik GmbH την οποίαν εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Χριστάκης Χριστάκη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», περιορίστηκε να εκτιμήσει πως θα υπάρξουν επιπτώσεις αφού η απόφαση θα συμπαρασύρει και άλλες αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του κ. Λοΐζου Κάππα.
«Για τους λόγους που έχω αναπτύξει ανωτέρω, η προσφυγή επιτυγχάνει και η επίδικη απόφαση ακυρώνεται, με €1.600 έξοδα, πλέον ΦΠΑ, αν υπάρχει, υπέρ των αιτητών και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση», καταλήγει η απόφαση της Δικαστού.

Τι κατέθεσε ο δικηγόρος των αιτητών

Ο δικηγόρος της εταιρείας, που προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, υποστήριξε και τα εξής:

>> Ο επιχειρηματίας Λοΐζος Ιορδάνους σε διάφορες περιόδους εισέφερε σε εράνους και σε διάφορες εξορμήσεις της ΕΔΕΚ διάφορα ποσά με επιταγή, κάτι που είναι συμβατό με τη νομοθεσία.
>> Το αξίωμα του κυρίου Κάππα στο κόμμα ήταν τέτοιο που δεν παρέχοντο τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης, στα μάτια ενός αντικειμενικού παρατηρητή, λόγω της ιδιάζουσας σχέσης της ΕΔΕΚ με τον εν λόγω εισφορέα της και την ιδιάζουσα σχέση ως εκ τούτου του ίδιου με το μέλος της εν λόγω Κοινοπραξίας, αφού λόγω των υψηλών αξιωμάτων του στο κόμμα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί διαφορετικά.
>> Ο κύριος Ιορδάνους δεν ήταν ένας απλός «περαστικός» εισφορέας, αλλά κατά την ανακοίνωση της ΕΔΕΚ συνεισέφερε σε διάφορες περιόδους ποσά σε εράνους και διάφορες εξορμήσεις σε επιταγές και επομένως φανερώνεται η οικονομική εξάρτηση της ΕΔΕΚ από τον ίδιο και άρα η ιδιάζουσα σχέση της μαζί του.
>> Το σύνολο των γεγονότων φανερώνει (κατά τον σχετικό ισχυρισμό του δικηγόρου) ότι ο κύριος Κάππας θα έπρεπε να αποκαλύψει την ιδιάζουσα σχέση του με την εν λόγω εταιρεία και να αποχωρήσει (από τη συνεδρία της Αναθεωρητικής Αρχής).

Από την αντίπερα όχθη υποστηρίχτηκε πως ουδεμία ιδιάζουσα σχέση με τον εν λόγω εισφορέα αποδείχτηκε. Υποστηρίχθηκε επίσης πως ουδέν λόγον είχε να αποχωρήσει ο κ. Κάππας αφού ήταν αμερόληπτος και καμία
μεροληψία δεν μπορούσε να αποδειχτεί. Τονίστηκε επίσης πως η οποιαδήποτε εμπλοκή του κυρίου Κάππα σε κόμμα τερματίστηκε με την ανάληψη της θέσης μέλους της ΑΑΠ. Ελέχθη επίσης πως η επιταγή εισπράχθηκε από τον ίδιο υπό την επαγγελματική του ιδιότητα ως τραπεζικός υπάλληλος, ιδιότητα με την οποία κατέθεσε την επιταγή στον εν λόγω λογαριασμό της ΕΔΕΚ και καμία απολύτως διασύνδεση, άμεση ή έμμεση ή έστω απομακρυσμένη, υπήρχε μεταξύ του συμβάντος εκείνου και της παρούσας υπόθεσης.

Ιδιάζουσα σχέση ΕΔΕΚ – εργολάβου

>> Το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προς το κατά πόσο ο κύριος Κάππας, υπό τις συνολικές περιστάσεις, θα έπρεπε να απέχει από τη συνεδρία που θα έκρινε τις ιεραρχικές προσφυγές 26/2015 και 28/2015.
>> Η νομολογία είναι πάγια. Και πριν τη θέσπιση νομοθεσίας η αρχή της φυσικής δικαιοσύνης επέβαλλε στα διοικητικά όργανα να απέχουν από τη λήψη απόφασης από την οποία είχαν προσωπικό όφελος ή κάποια ιδιαίτερη σχέση (φιλία ή έχθρα) με το εξεταζόμενο θέμα ή με τα πρόσωπα που αφορούσε.
>> Σύμφωνα με τα αναμφισβήτητα γεγονότα, ο κύριος Κάππας διετέλεσε μέχρι και τον διορισμό του μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ και οικονομικός της διευθυντής. Εργαζόταν σε τράπεζα ως προϊστάμενος εξυπηρέτησης πελατών. Μετά τον διορισμό του στις 31/12/2013 παραιτήθηκε από τα αξιώματα του κόμματός του, στις 2/1/2014.
>> Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΔΕΚ στον Τύπο (μετά που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ότι η κοινοπραξία που έδωσε ποσά στους πρόεδρο και διευθυντή του ΣΑΠΑ το 2009 έδωσε και €20.000 εισφορά στην ΕΔΕΚ το έτος 2009) αναφερόταν πως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κατά καιρούς συνεισέφερε ποσά στο κόμμα σε εράνους και οικονομικές εξορμήσεις, κάτι που δεν απαγορευόταν από τη νομοθεσία.
>> Καταλήγω πως λόγω των υψηλών αξιωμάτων που κατείχε ο κύριος Κάππας στο κόμμα του, κυρίως ως οικονομικός διευθυντής, αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κατά τα επίδικα έτη στα οποία γίνονταν οι εισφορές από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, δημιουργήθηκε ιδιάζουσα σχέση μεταξύ τους.
>> Οι εισφορές στο κόμμα από τον εν λόγω επιχειρηματία σε επιταγές, που γίνονταν κατά καιρούς, δημιούργησαν ιδιάζουσα σχέση του κόμματος και των ανώτερων αξιωματούχων του κόμματος ως ο κύριος Κάππας με αυτόν.
>> Η εκδίκαση από την ΑΑΠ της ιεραρχικής προσφυγής της κοινοπραξίας στην οποία μέλος ήταν η εταιρεία του επιχειρηματία επέβαλλε την τήρηση του γράμματος του Νόμου, δηλαδή την ενημέρωση περί της ιδιάζουσας σχέσης που είχε δημιουργηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και τη μη συμμετοχή του κυρίου Κάππα, ώστε να διαφυλαχθεί η εικόνα της αμεροληψίας του διοικητικού οργάνου.

Γράφει: Βάσος Βασιλείου