Σαράντα ημέρες από την κατά σάρκα Γέννηση Του ο Χριστός προσφέρθηκε στον Ναό, σύμφωνα με τα καθιερωμένα από τον νόμο. Και επειδή εκεί στον Ναό του έγινε υποδοχή από πνευματοκίνητους ανθρώπους, και μάλιστα επειδή ό Συμεών τον πήρε στην αγκαλιά του, γι’ αυτό και λέγεται Υπαπαντή. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα υπαντάω και σημαίνει έρχομαι σε συνάντηση κάποιου.

Σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, η προσαγωγή των παιδιών στον Ναό την τεσσαρακοστή ημέρα ήταν εορτή καθαρισμού. Η μητέρα και το παιδί έπρεπε να καθαρισθούν από τις συνέπειες της γεννήσεως. Κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί έπρεπε να αφιερώνεται στον Θεό και να προσφέρει, την τεσσαρακοστή ημέρα από τη γέννησή του, θυσία στον Θεό ένα ζεύγος τρυγόνων ή δυο νεοσσούς περιστερών.

Έτσι η Θεοτόκος, 40 ημέρες μετά τη Γέννηση του Χριστού, πήγε τον υιό της στην Ιερουσαλήμ για να τον παρουσιάσει στο Ιερό. Αυτή την ημέρα και την ώρα που έμπαιναν στον Ναό η Παναγία, ο Ιησούς Χριστός και ο Ιωσήφ ο μνήστωρ, βρέθηκε εκεί όπως είπαμε ο δίκαιος Συμεών. Ο υπερήλικας Δίκαιος Συμεών όπου εορτάζεται η μνήμη του αύριο 3 Φεβρουαρίου, που Φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, βρισκόταν εκεί για να τους υποδεχθεί στην είσοδο. Ο Συμεών, ήταν ένας ευλαβής ιερέας, που είχε πληροφορηθεί ύστερα από Θεία Αποκάλυψη, ότι δεν θα πεθάνει προτού δει τον Μεσσία, τον Υιό του Θεού. Ο Συμεών περίμενε στην είσοδο του ναού και δέχτηκε στην αγκαλιά του τον Κύριο έχοντας καταλάβει μέσω Θείας παρεμβάσεως ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, τότε κοίταξε τον ουρανό και είπε δοξολογώντας:

«Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη· ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις άποκάλυψιν εθνών και δόξαν λάου σου Ισραήλ». Δηλαδή, πάρε την ψυχή μου Δέσποτα, σύμφωνα με το Λόγο Σου, ειρηνικά, διότι τα μάτια μου είδαν Αυτόν που θα φέρει τη σωτηρία που ετοίμασες για όλους τους λαούς και θα είναι γι’ αυτούς Φως, που θα αποκαλύψει τον αληθινό Θεό και θα δοξάσει το λαό σου Ισραήλ. Τότε, η Θεοτόκος με τον Ιωσήφ θαύμασαν τα λεγόμενά του, τους ευλόγησε και είπε στην Θεοτόκο: “Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον. Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί”. Δηλαδή, Προφήτευσε ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχο ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, όσοι πιστέψουν σ’αυτόν θα σώσουν τις ψυχές τους, κι όσοι δεν Τον πιστέψουν θα χαθούν.

Προφήτευσε ακόμη και τον ψυχικό πόνο που θα ένιωθε η Παναγία ως Μητέρα του Χριστού κατά την Σταύρωση τουΥιού Της.

Στις μέρες μας, 40 ημέρες μετά την γέννηση ενός παιδιού, γίνεται ο σαραντισμός. Ο σαραντισμός είναι η προσφορά του νεογέννητου παιδιού στον Θεό και γίνεται σε μίμηση του σαραντισμού του Χριστού, είναι το πρώτο βήμα που κάνει το παιδί προς την Εκκλησία. Οι Πατέρες όρισαν τον αριθμό των 40 ημερών επειδή χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα ο οργανισμός της γυναίκας για να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν την εγκυμοσύνη. Στην ακολουθία του σαραντισμού ο ιερέας διαβάζει ευχές ευλογώντας το παιδί και την μητέρα.

Απολυτίκιο:

«Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε. Εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ’Ηλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις τον Ελευθερωτήν των ψυχών ημών χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν».

Ιωσήφ Κορφιάτης

Αναπληρωτής Επαρχιακός Λευκωσίας