Η υπηρεσία του αμερικανικού Πενταγώνου DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) η οποία ασχολείται και είναι υπεύθυνη νέων τεχνολογιών για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών ότι επενδύει σε νέα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAS (Unmanned Aircraft Systems), τα οποία θα επιφορτιστούν για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και καταστροφής στόχου. Τα νέα UAS θα είναι ικανά να εκτελούν τις αποστολές τους χωρίς επίβλεψη και συνεχή έλεγχο από επίγειους σταθμούς και χωρίς επίσης επίγειο χειριστή μέσω τηλεμετρίας, όπως συμβαίνει με τα σημερινά συστήματα UAV (Unmanned Aerial Vehicles).  

Το νέο αυτό πρόγραμμα της DARPA που ονομάζεται CODE και αφορά τα νέα συστήματα UAS  έχει ως στόχο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του άμεσου επίγειου ελέγχου πτήσης και αποστολής των εν ενεργεία μη επανδρωμένων αεροσκαφών με την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και λογισμικού, που θα επεκτείνει τις δυνατότητες των υφισταμένων UAV με σκοπό αυτά να διεξάγουν επιχειρήσεις χωρίς επιτήρηση και επίβλεψη.

Το πρόγραμμα CODE σκοπεύει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της συλλογικής αυτονομίας των UAS. Τα νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούν μόνα τους να αξιολογούν το περιβάλλον τους και να υποβάλλουν λύσεις για την δράση τους μεμονωμένα και σε συνεργασία με άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή σε συνεργασία με άλλα επανδρωμένα μαχητικά. Η χρησιμοποίηση της συλλογικής αυτονομίας θα επιτρέπει στα UAS να βρίσκουν αυτόνομα τους στόχους τους σύμφωνα με καθιερωμένους κανόνες εμπλοκής και θα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε δυναμικές καταστάσεις όπως τις απώλειες των φίλιων δυνάμεων ή την εμφάνιση απρόβλεπτων απειλών.

Το αποτέλεσμα της συλλογικής αυτονομίας θα είναι να μπορούν τα UAS να διοικούνται πολλά μαζί από ένα άτομο σε επίγειο σταθμό ελέγχου  και η διοίκηση θα μπορεί να ενσωματώνει στις αποστολές μη επανδρωμένα αεροσκάφη με διαφορετικές ικανότητες. Η ευελιξία αυτή θα αυξήσει σημαντικά την επιτυχία των αποστολών, ενώ θα μειώσει το κόστος για κάθε αποστολή.

Το πρόγραμμα CODE είναι ένας κώδικας πολλαπλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ πολλών μη επανδρωμένων και επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία θα μπορούν αυτόνομα να βρίσκουν, να παρακολουθούν και να καταστρέφουν στόχους και όλα αυτά υπό την εντολή ενός μοναδικού επίγειου επόπτη. Οι νέες δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα τους και τον βαθμό επιβίωσης τους. 

ΠΗΓΗ